Strona główna POWIATY OSP Krzczonowice ma już 60 lat

OSP Krzczonowice ma już 60 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowicach obchodziła Jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystości rocznicowe odbyły się w sobotę, 16 lipca, na placu przy remizie w Krzczonowicach.

Po przemarszu strażackich pocztów sztandarowych, uroczystym złożeniu meldunku oraz wzniesieniu Flagi Państwowej na maszt odbyła się Msza Święta. Eucharystii przewodniczył wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koniemłotach ks. Paweł Zyśko. Kapłan w pięknych słowach modlił się za strażaków, a także przypomniał ich ważną rolę w życiu społeczeństwa. W trakcie uroczystości poświęcono budynek remizy po zakończonych pracach termomodernizacyjnych.

Po zakończeniu części liturgicznej zebranym przybliżono historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach. Jubileusz 60-lecia OSP Krzczonowice był także okazją do wręczenia wyróżnień. Gratulacje ochotnikom złożyli i odznaczenia wręczyli Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm, dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów oraz st. bryg. Grzegorz Rajca – zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W końcowej części uroczystości zebrani goście złożyli życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach. Burmistrz Leszek Kopeć, podziękował ochotnikom za codzienną, bezinteresowną służbę, ofiarność i troskę o wspólne dobro mieszkańców. – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – ta strażacka dewiza, która przyświeca Wam każdego dnia, najlepiej opisuje Wasze codzienne działania. Swoją niełatwą służbą za każdym razem udowadniacie, że bycie strażakiem, to nie tylko wielka rzecz, to wręcz misja – mówił burmistrz Leszek Kopeć. Włodarz złożył także życzenia: – Życzę Wam pomyślności w rozwiązywaniu problemów, które przynosi codzienność i niełatwa służba, wielu lat w zdrowiu oraz sukcesów w życiu zawodowym. Niech podejmowane działania przynoszą Wam satysfakcję oraz będą inspiracją do przyjmowania kolejnych wyzwań w służbie ludziom. Włodarz miasta złożył na ręce prezesa OSP Krzczonowice, Kamila Świątka, okolicznościowy list. Po uroczystości zaproszeni goście oraz druhowie z OSP Krzczonowice wbili gwoździe w pamiątkową tablicę.

Na uroczystość sześćdziesięciolecia OSP Krzczonowice przybyło wielu przyjaciół jednostki. Wśród zebranych znaleźli się między innymi Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm, dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy w Staszowie, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza, Paweł Krakowiak – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, st. bryg. Grzegorz Rajca – zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Rafał Gajewicz – Komendant Powiatowy PSP w Staszowie, Roman Myśliwiec – prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Staszowie, Tomasz Marcinek – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów, Jacek Jaworski – dyrektor Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, a także sołtysi z terenu Gminy, okoliczni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy wsi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowicach powstała w 1962 roku i działa prężnie od 60 lat. W 2006 roku do użytku została oddana nowa strażnica, która zastąpiła dotychczasową, drewnianą remizę. We wrześniu 2021 roku powołano nowy zarząd OSP Krzczonowice. Dotychczasowego, wieloletniego prezesa Jerzego Gozdka zastąpił Kamil Świątek. Na stanowisko wiceprezesa wybrano Mariusza Kozieła, sekretarzem został Przemysław Pyrek, zaś skarbnikiem Tomasz Gęca. W marcu tego roku OSP Krzczonowice otrzymała Akt Włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażnica w Krzczonowicach została poddana termomodernizacji, która zwiększyła efektywność energetyczną budynku. Prace objęły między innymi modernizację c. o., docieplenie ścian, ocieplenie stropu, modernizację instalacji c.w.u., a także wymianę drzwi zewnętrznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 242 609,35 złotych. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniosła 204 942,95 złotych.

Uroczystość 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach uświetnił występ zespołu Staszicówka Endriu Band. Organizatorami wydarzenia był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach oraz burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć.

staszow.pl