Strona główna POWIATY Ósmoklasiści zdawali egzamin końcowy

Ósmoklasiści zdawali egzamin końcowy

18 czerwca zakończył się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło w szkołach na terenie gminy Nowa Dęba 147 uczniów. We wszystkich placówkach wprowadzone zostały procedury pozwalające na organizację egzaminów z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa. W pierwszym dniu odbył się sprawdzian z języka polskiego, w drugim ósmoklasiści zdawali matematykę, a w ostatnim wykazywali się wiedzą z wybranego języka obcego.

     Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowe informacje można odszukać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po przerwie związanej z ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem zaczął działać na nowo Żłobek Miejski. Na 48 miejsc dostępnych w Żłobku Miejskim w chwili obecnej z usług opiekuńczych korzystają rodzice 28 maluchów.

Podobna sytuacja jest w miejskich przedszkolach, które wznowiły pracę 18 maja. W trzech placówkach – Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 4 oraz Przedszkolu nr 5 według stanu na dzień 19 czerwca na zajęcia uczęszcza około 30% dzieci.

www.nowadeba.pl