Strona główna POWIATY mielecki Opóźnienie przy budowie zadaszenia nad boiskiem piłkarskim MOSiR

Opóźnienie przy budowie zadaszenia nad boiskiem piłkarskim MOSiR

W dniu 15 grudnia minionego roku minął termin zakończenia robót przy instalacji pneumatycznego zadaszenia nad pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną trawą na terenach MOSiR-u. Termin ten nie został dotrzymany i inwestycja ta nie została zgłoszona do odbioru przez Wykonawcę.

Jak wiadomo tuż przed świętami doszło do awarii maszynowni w której umieszczono urządzenia do wdmuchiwania powietrza pod powłokę zadaszenia, w wyniku czego zainstalowana zaledwie kilka dni wcześniej powłoka opadła na płytę boiska. Za to zdarzenie, jak i za wszelkie inne działania na terenie budowy odpowiada wykonawca, który natychmiast został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

W czwartek 30 grudnia do Mielca przyjechali prezesi firm, które w ramach konsorcjum realizują mielecką inwestycję. Podczas spotkania wykonawcy zostali wezwani do wdrożenia planu naprawczego i przedstawienia nowego harmonogramu realizacji tego zadania.

Zgodnie z ustaleniami wykonawca zdemontuje pneumatyczne zadaszenie boiska, przetransportuje do swojej hali produkcyjnej, gdzie dokona wymiany uszkodzonych części powłoki. Po wykonaniu niezbędnych napraw, w sprzyjających warunkach atmosferycznych nastąpi ponowny montaż zadaszenia. W czasie wykonywania prac naprawczych, boisko ze sztuczną trawą będzie udostępnione do użytkowania.

W związku z zaistniałą sytuacją, wykonawca musi się liczyć z sankcjami za nieterminowe wykonanie zadania, które według zapisów umowy  zabezpieczają interesy zamawiającego.

mielec.pl