Strona główna POWIATY mielecki Opieka 75+

Opieka 75+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje Program „Opieka 75 +”. Adresowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej , samotnych lub samotnie gospodarujących, a także do osób pozostających w rodzinie, których to rodzina, wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.940,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.500,00 zł dla osoby w rodzinie – nie będą ponosiły odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, tel. 17 787 56 82.

Więcej informacji dot. ww. Programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022

mielec.pl