Strona główna POWIATY Operacja “Czysta Rzeka”

Operacja “Czysta Rzeka”

W minioną sobotę 17 kwietnia nasi zaklikowscy harcerze starsi oraz wędrownicy z 5 Szczepu Harcerskiego “Brzask” przy wsparciu Burmistrza Zaklikowa Dariusza Toczyskiego  i Gminy Zaklików włączyli się do ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek. Zbudowana w oparciu o Sztaby Lokalne rozrzucone po całym kraju i pracę zapalonych wolontariuszy akcja pod roboczym kryptonimem „czysta rzeka” to największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic. Taki właśnie sztab zorganizowany został na zaklikowskim Kopcu pod przewodnictwem harcmistrzyni Anny Hawryluk.

Rano o godzinie 10.00 odbyła się krótka odprawa, na której zgodnie z potencjałem ludzkim, sprzętowym oraz zaplanowanym czasem pracy przydzielono rewiry, określono środki łączności, rozdysponowano worki na śmieci i określono zasady namierzania i odbioru worków.

Podział prac był następujący: pierwszy zespół złożony z przybyłych mieszkańców Zaklikowa wyruszył na rewir pomiędzy mostem na ulicy Lubelskiej i mostem kolejowym. Nasi harcerze wspierani przez wolontariuszy z Woli Rzeczyckiej wsiedli w kajaki i ruszyli w dół Sanny na porządkowanie okolicy zalewu, stawu rybackiego, okolic Żabiego Młyna i Mola. Druga ekipa, po wykonaniu (z tygodniowym wyprzedaniem) rozpoznania rzeki w górę Kopca, zaokrętowana na dużej łodzi rybackiej ruszyła w dół Sanny korytem rzeki od Kolonii Łysaków na wysokości przystanku autobusowego. Trzecia ekipa wyposażona w samochód terenowy z przyczepą, GPS, mapy i łączność radiową została przydzielona do wyszukiwania i zbierania napełnionych worków od wszystkich ekip oraz dostarczaniem ich na zaklikowską Selektynkę.

Do akcji włączyła się też bardzo silna grupa harcerzy wędrowników z całego województwa podkarpackiego. Do nich należał obszar przyległy do Kopca oraz koryto i brzegi w dół do jazu i górę rzeki w miarę możliwości dotarcia z wykorzystaniem kajaków.

W tej nierównej walce wzięło udział niemal 60 osób, harcerzy i wolontariuszy z całego województwa. Łącznie zebrano ponad 60 worków śmieci, które pieczołowicie posortowane w końcu trafiły tam, gdzie powinny się znaleźć zanim wylądowały w rzece, czyli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zaklikowie. Dzięki wielkiej pracy wolontariuszy, współpracy burmistrza, Urzędu Miejskiego i pracowników Selektynki większość obrzydliwych śmieci zanieczyszczających naszą piękną Sannę zamieni się w surowce.  Szkoda tylko, że taką okrężną drogą.

www.zaklikow.pl