Strona główna POWIATY Ogłoszenie: XXIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

Ogłoszenie: XXIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 9 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 marca 2020 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów – projekt nr 225/20,
b) udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 229/20,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 226/20,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 227/20,
e) określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2020 roku – projekt nr 228/20,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 230/20.
5. Wolne wnioski w tym:
– informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 11.03.2020 r. do 07.04.2020 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

www.staszow.pl