Strona główna POWIATY Ogłoszenie Starosty – Konsultacje społeczne

Ogłoszenie Starosty – Konsultacje społeczne

Starosta Staszowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców do konsultacji nad projektem:

– w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

– w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Staszowski

Ogłoszenie Starosty

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Projekt Uchwały Rady w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu

http://bip.staszowski.eu/index.php/ogloszenia/konsultacje-spoleczne/5841-ogloszenie-starosty-konsultacje-spoleczne-likwidacja-podn

www.staszowski.eu