Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Ogłoszenie Prezydenta Miasta dot. zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie Prezydenta Miasta dot. zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie Prezydenta Miasta dot. zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy  urzędu)
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej rada@um.tarnobrzeg.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Miasta Tarnobrzeg
Biuro Rady Miasta
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 8181 587

(oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

1. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty
    elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

www.tarnobrzeg.pl