Strona główna POWIATY Odpady komunalne – kto musi złożyć nową deklarację? Sprawdź!

Odpady komunalne – kto musi złożyć nową deklarację? Sprawdź!

Od 1 stycznia 2020 roku zaktualizowana została metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co powoduje konieczność złożenia nowych deklaracji przez niektórych mieszkańców Stalowej Woli. Sprawdźcie poniżej kto będzie musiał wybrać się do Urzędu Miasta, by dostarczyć oświadczenia.

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r., zobowiązani są:

  • właściciele nieruchomości, którzy nie deklarowali selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z ulgi przysługującej rodzinom wielodzietnym,
  • właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE, SZKOŁY itp.) w związku ze zmianą normatywów do obliczenia opłaty oraz stawki opłaty,
  • właściciele tzw. nieruchomości mieszanej, w części stanowiącej nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalności gospodarcze).

Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych i na której nie występuje zmiana danych, mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych) nie muszą składać nowych deklaracji. W takim przypadku zostaną oni poinformowani o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 9 pok. nr 2.Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem – 15 643 35 87.

www.stalowawola.pl