Strona główna POWIATY Oddano chodnik w Kłodzie

Oddano chodnik w Kłodzie

Dobiegła końca realizacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0839T w Kłodzie. Przekazanie wykonanego zadania miało miejsce w dniu 8 lipca br. W ramach inwestycji został wykonany chodnik o długości 370 m i szerokości 2 m oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji wyniosła 184 tys. 333 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to: 92 tys. 166 zł, co stanowi 50% kosztów. Pozostałą część pokryto z budżetów powiatu staszowskiego – 46 tys. 084 zł, tj. 25% oraz gminy Rytwiany – 46 tys. 083 zł, tj. pozostałe 25%. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Staszów.

www.staszowski.eu