Strona główna POWIATY Od podstrefy do Parku Przemysłowego Nowa Dęba

Od podstrefy do Parku Przemysłowego Nowa Dęba

Od kilkunastu miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu wdraża pomysł tworzenia parków przemysłowych na obszarach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ogólne założenia tego pomysłu przedstawił Adam Kuśnierz, dyrektor tarnobrzeskiego oddziału ARP. – Moimi działaniami kieruje taka myśl przewodnia, że nie chodzi o to, by ARP coś tu chciała tworzyć sama, czy też, żeby robił to sam samorząd, ale chodzi o to, byśmy robili to razem. – podkreślił Adam Kuśnierz. – Od początku współdziałamy z samorządami, by poprawiać warunki rozwoju gospodarczego na obszarze, którym zarządzamy. Teraz, wraz z moimi współpracownikami stworzyliśmy model, który chcemy wdrożyć i uporządkować działania tak,  by było wiadomo, kto te parki przemysłowe ma tworzyć, z czego mają się składać i jakie poszczególne działania powinniśmy planować i realizować po to, by miejsca lokowania inwestycji były atrakcyjne. Prowadzimy więc normalną działalność komercyjną i marketingową, która daje możliwość osiągnięcia określonych założeń.

Jak przypomniał Adam Kuśnierz, misją ARP jest  zapewnienie zrównoważonego rozwoju i aktywizacja miast tracących swoje funkcje społeczno – gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymania odpływu młodych ludzi, przez tworzenie odpowiednich rynków pracy.

Czwartkowe spotkanie było poświęcone przede wszystkim temu, co zostało dotychczas zrobione przez samorządy, by tereny strefy w Nowej Dębie stały się atrakcyjne.

– Dziś podsumowujemy inwestycje wykonane w ubiegłych latach, które mają na celu m. in. zmodernizowanie dróg prowadzących do podstrefy  Nowa Dęba. Są to prace na ulicy Kościuszki, czyli drodze powiatowej prowadząca  do strefy ekonomicznej oraz pierwszy etap modernizacji dróg znajdujących się na terenie strefy – mówił Wiesław  Ordon, burmistrz Nowej Dęby.

Inwestycje powiatowe na tym terenie przedstawił starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, który przedstawił szczegóły modernizacji ulicy Kościuszki, przypomniał o konieczności modernizacji ulicy Szypowskiego i opowiedział o pomocy starostwa dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie. To dawne popularne technikum od lat kształci przyszłych pracowników zakładów działających w strefie o czym w swym wystąpieniu opowiedziała Iwona Strojek, dyrektor ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego.

Podczas spotkania mówiono też o kolejnych planach dzięki którym teren przemysłowy w Nowej Dębie będzie przypominał tradycyjny park przemysłowy.

www.tarnobrzeski.pl