Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Od 15 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega znosi kolejne ograniczenia.

Od 15 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega znosi kolejne ograniczenia.

Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega znosi kolejne ograniczenia. Tym razem związane są one z liczbą Interesantów mogących wejść do środka budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu  bezpośrednia obsługa Interesantów odbywa się tylko i wyłącznie w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega, narzuconymi przepisami prawa, przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z opiekunem), a w pomieszczeniach Urzędu Miasta, w których odbywa się obsługa Interesantów, przebywać może nie więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając pracowników Urzędu).

Wszystkich Interesantów chcących załatwić sprawę w Urzędzie uprzejmie prosimy o stosowanie się do oznaczeń i wywieszonych wewnątrz budynku informacji na temat procedur bezpieczeństwa.

Wchodząc do środka budynku należy zdezynfekować ręce lub skorzystać z rękawiczek. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

Każdego dnia roboczego, w godzinach 12.00–12.30 wprowadza się przerwę na dezynfekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są Interesanci.

Stanowiska obsługi mieszczą się na parterze budynku i obejmują:

  • Biuro Obsługi Interesantów,
  • Urząd Stanu Cywilnego,
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,
  • Kasę,
  • Kancelarię Ogólną,
  • Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w Urzędzie do najpilniejszych spraw. Zalecamy kontakt za pomocą platformy e–PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź telefoniczny, a także dokonywanie płatności przelewem.

 

www.tarnobrzeg.pl