Strona główna POWIATY Od 1 lipca rusza nabór wniosków do programu „DOBRY START”

Od 1 lipca rusza nabór wniosków do programu „DOBRY START”

Od 1 lipca rusza nabór wniosków do programu „DOBRY START”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Co ważne, świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Uwaga: Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne /tzw. zerówka/ w szkole podstawowej, a także w przedszkolu oraz studentom.

Jak otrzymać wyprawkę szkolną 300+?

Podstawą do wypłacenia świadczenia będzie wypełnienie prawidłowo wniosku  i złożenie go w terminie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r

Kto może złożyć wniosek?

– rodzic / wniosek składa jeden z rodziców/,

– opiekun faktyczny – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

– opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

– osoba ucząca się – pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Ważne! Wyprawka szkolna 300+ przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej – w tym przypadku wnioski przyjmuje i rozpatruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

– od 1 lipca – szybko i wygodnie drogą elektroniczną

– od 1 sierpnia  drogą tradycyjną w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 pok.nr.9.

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęca się do korzystania z drogi elektronicznej, która jest łatwa i dużo szybsza. To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Kiedy otrzymasz pieniądze na wyprawkę 300+?

Jeżeli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2020 roku.

 

www.stalowawola.pl