Strona główna POWIATY Obwodnica Stalowej Woli i Niska gotowa jeszcze w tym roku?

Obwodnica Stalowej Woli i Niska gotowa jeszcze w tym roku?

– Na przykładzie obwodnicy Stalowej Woli widzimy to, co mówiliśmy od kilku tygodni, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów. Z jednej strony rozpoczynamy realizację nowych, z drugiej kontynuujemy już te rozpoczęte. Na polskich budowach tętni życie, firmy mają zlecenia, dzięki temu ta gałąź gospodarki staje się kołem zamachowym – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wizyty w Stalowej Woli. 11 maja przedstawiciele resortu infrastruktury odwiedzili plac budowy stalowowolskiej obwodnicy.

– Ta obwodnica to wieloletnie marzenie naszych samorządów, a dzisiaj możemy zobaczyć, że to marzenie realizuje się w tempie ekspresowym. Mieszkańcy mogą zobaczyć pracę, która trwa tutaj dzień i noc – powiedział Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Zaawansowanie prac sięga obecnie 60%, a kolejne prace są niezagrożone. – Budowa jest realizowana w tempie odpowiednio nakreślonym przez harmonogram. Nawet część tych robót jest realizowana przed czasem, dzięki czemu możemy sądzić, że udostępnienie obwodnicy Stalowej Woli i Niska może nastąpić jeszcze w tym roku. Mimo tego, że zawarta w kontrakcie data mówi o kwietniu 2021. To ogromny sukces branży budowlanej – mówił obecny na placu budowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak podkreślił prezydent Lucjusz Nadbereżny, inwestycja została dostosowana do oczekiwań społecznych i wniosków samorządów. – Dziękuję za to, że to nie tylko dotrzymana obietnica, że ta obwodnica jest realizowana, ale również za to, że w trakcie realizacji została ona tak zmieniona, aby jeszcze lepiej obsługiwać funkcjonowanie naszych samorządów. To pokazuje mądre wsłuchiwanie się w społeczność lokalną, aby budować dobrze i efektywnie, z najlepszą korzyścią dla rozwoju lokalnego – zwrócił się do ministrów włodarz Stalowej Woli. – Nie byłoby to możliwe gdyby nie intensywna, odważna i skuteczna postawa naszych parlamentarzystów – dodał Lucjusz Nadbereżny.

Na trasie głównej obwodnicy Stalowej Woli i Niska wykonano budowę nasypów, profilowanie poboczy, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, mury oporowe. Na drogach poprzecznych i jezdniach dodatkowych trwa przygotowanie podłoża pod nasyp i układanie krawężnika betonowego. W ramach robót mostowych zamontowano belki ustroju niosącego i zbrojenie płyty pomostu, zabetonowano płyty przejściowe oraz płytę pomostu. Trwa montaż elementów wyposażenia takich jak: desy gzymsowe, krawężniki, izolacja kap chodnikowych, a także przebudowa kanalizacji sanitarnej, montaż wpustów z przykanalikami, budowa oświetlenia ulicznego, profilowanie i umacnianie rowów melioracyjnych.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska, w ciągu drogi krajowej nr 77, obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie ul. Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 ronda komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z Drogą Krajową nr 19.

www.stalowawola.pl