Strona główna POWIATY Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek złożenia ww. deklaracji mają osoby:
 które do tej pory deklarowały odbiór odpadów w sposób niesegregowany (zmieszany),
 u których nastąpiła zmiana dotycząca liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości wynikająca z:

  • narodzin dziecka,
  • wprowadzeniem się lub wyprowadzeniem osób,
  • tymczasowym zamieszkaniem na terenie gminy,
  • wynajmem domu/lokalu,
  • zgonem,

– którzy będą kompostować bioodpady w utworzonym przez siebie kompostowniku, a tym samym skorzystają ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3,00 zł od osoby na miesiąc.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG w Staszowie,
pokój nr 11, tel. 15 864 83 22, e-mail: odpady@staszow.pl

www.staszow.pl