Strona główna POWIATY O inwestycjach na drogach powiatowych

O inwestycjach na drogach powiatowych

W dniu 3 sierpnia br., dokonano odbioru kolejnej inwestycji drogowej tj. przebudowy odcinka na drodze powiatowej nr 0816T Strużki – Szwagrów o długości 430 m oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka – Szwagrów – Niekurza, o długości 240 m. Łączna długość przebudowanych odcinków to 670 m. Wartość inwestycji wyniosła 282 tys. 871 , z czego 50% tj. 141 tys. 435 zł, dofinansowano z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast udział powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Osiek, wyniósł solidarnie po 70 tys. 718 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza twardego przeznaczonego dla ruchu pieszych, renowacji odwodnienia, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo–Budowlany „DARBUD” Darowski Adam z Rytwian.

www.staszowski.eu