Strona główna POWIATY O działaniach samorządu w 2019

O działaniach samorządu w 2019

We wtorek, 28 stycznia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie miały miejsce drugie zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie w 2020 roku. Zebranie otworzyła prowadząca UTW Grażyna Szlęk, która po powitaniu oddała głos włodarzowi miasta.

Burmistrz Leszek Kopeć w trakcie spotkania z seniorami podsumował działania na rzecz miasta i gminy Staszów w minionym roku. Włodarz miasta w prezentacji przedstawił najważniejsze inwestycje oraz źródła ich finansowania, wśród których wymienił między innymi: kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową Parku Górników Siarkowych na Osiedlu „Wschód”; oddaną do użytku nową siedzibę biblioteki, czy też niemal ukończoną salę gimnastyczną przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, której uroczyste oddanie do użytku odbędzie się za około dwa miesiące.

Jak podkreślał burmistrz Leszek Kopeć władze samorządowe stawiają na rozwój sportu. Dzięki Annie Krupce – wiceminister sportu, jej wsparciu, w minionych latach udało się zrealizować wiele inwestycji związanych z tą dziedziną, takich jak modernizacja stadionu miejskiego, czy też budowa kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Staszowie oraz boiska w Smerdynie.

Burmistrz wspomniał również o programach edukacyjnych realizowanych przez szkoły, przedszkola z naszej gminy. Wymienił między innymi międzynarodowy projekt wymiany młodzieży „Erasmus Plus K2” – zakodowane legendy, w którym bierze udział Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie oraz projekt „Kreatywny nauczyciel europejskiego przedszkola”, w który zaangażowane jest Przedszkole nr 8 ze Staszowa.

Burmistrz Leszek Kopeć przedstawił też najważniejsze inwestycje w infrastrukturę drogową. W 2019 roku wyremontowano sześć odcinków dróg, o łącznej długości ponad 2,5 km. W minionym roku do użytku została również oddana obwodnica Staszowa, dzięki czemu ciężki transport przez centrum miasta został znacząco zmniejszony.

Jak podkreślał burmistrz Leszek Kopeć – nasz samorząd mocno angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Dlatego zrealizowano kilka dużych przedsięwzięć w tej materii oraz kolejne inicjatywy będą podejmowane.

Sukcesem zakończył się projekt „Słoneczne Dachy” – zakup i montaż ponad trzystu instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Staszów. Osoby biorące w nim udział mogły otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (ponad 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych).

Dbając o czystość powietrza na terenie gminy przeprowadzono również termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: świetlic „Jutrzenka” w Staszowie, Sielcu i Wiązownicy-Kolonii, strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniemłotach, Łukawicy i Niemścicach.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o.o. zakończyła budowę „Kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Staszów II etap”. Ta duża inwestycja za 44,15 mln złotych obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej: w obrębie ulic Opatowskiej w Staszowie, Słonecznej i Polnej o łącznej długości 1,5 km; w Czajkowie Południowym, Czajkowie Północnym, Woli Wiśniowskiej, Wiązownicy Dużej, Wiązownicy Małej, Smerdynie, Wiązownicy-Kolonii, Wiśniowej – o długości około 33 km; budowę oczyszczalni ścieków w Wiązownicy Dużej o przepustowości 400 m3/d oraz dostawę i montaż pompowni ścieków.

W 2020 roku zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta, która będzie polegać na wymianie blisko 600 opraw świetlnych na nowoczesne, energooszczędne źródła w technologi LED. Inwestycja zmniejszy zużycie energii elektrycznej nawet o 45%.

W tym roku planowane jest również przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Projekt dotyczy między innymi wykonania nowych elewacji, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacji instalacji CO.

Burmistrz wspomniał również o powstających trzech zakładach pracy na terenie strefy inwestycyjnej „A” w Grzybowie oraz o przygotowaniach do sprzedaży kolejnych działek inwestorom.

Miniony rok to także wzrost aktywności społecznej na terenach wiejskich. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje już jedenaście Kół Gospodyń Wiejskich. W 2019 roku samorząd wspierał liczne inicjatywy obywatelskie. W ramach „Funduszu sołeckiego” wydano 480 tysięcy złotych, które zostały między innymi przeznaczone na remonty dróg, parkingów, udrażnianie rowów, dokumentacje, remonty pomieszczeń, świetlic wiejskich i strażnic OSP, budowę i doposażenie placów zabaw i boisk, czy też różne wydarzenia kulturalne.

Burmistrz Leszek Kopeć wspomniał również o dużej inwestycji, której realizacja rozpocznie się w 2020 roku tj. zagospodarowanie terenów zielonych, tak zwana mała rewitalizacja Golejowa. Jak wyjaśnił – ze względu na charakter prac i prawo ochrony środowiska prace będą mogły być prowadzone wczesną wiosną i późną jesienią.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Burmistrz odpowiadał na nurtujące seniorów pytania między innymi związane z inwestycjami w mieście i gminie oraz poprosił o wypełnienie ankiet, których informacje będą wykorzystane w procesie budowy marki miasta i gminy Staszów.

Włodarz, kończąc wykład, podziękował słuchaczom za zaangażowanie w społeczne życie miasta oraz za ich energię i zaangażowanie.

www.staszow.pl