Strona główna POWIATY Nowe zasady rozliczania za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Nowe zasady rozliczania za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i niemożliwością realizowania dotychczas przyjętego sposobu rozliczania mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wprowadza następujące zasady rozliczania:

-od dnia 1 kwietnia 2020 roku rozliczenie mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, mających podpisane umowy z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, będzie ustalone na podstawie wystawionego rachunku (analogicznie do roku 2019).

– w przypadku nowych klientów, zużycie zostanie określone na podstawie średniego zużycia w ostatnim okresie rozliczeniowym (nie dłużyszym niż trzy miesiące przed obciążeniem), zgodnie z zastosowaniem §12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

-w przypadku niemożliwości zastosowania powyższych rozwiązań, całkowite zużycie zostanie ustalone po zakończeniu stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że po odwołaniu stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, inkasenci dokonają odczytu rzeczywistego zużycia wody, w ustalonym terminie wraz z wystawieniem rachunku korygującego. W przypadku nadpłaty za usługi zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków, zostanie ona odliczona od rachunku, za kolejny okres rozliczeniowy.

www.baranowsandomierski.pl