Strona główna POWIATY Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje klientów pojedynczo we wszystkich właściwych sprawach – za wyjątkiem złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w tym:

  • ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA (zaleca się dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej), jeżeli dziecko jest z poza małżeństwa zgłoszenia urodzenia może być poprzedzone procedurą uznania ojcostwa w takim przypadku obowiązuje kolejność złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego: ojciec dziecka następnie matka dziecka;
  • ZGŁOSZENIA ZGONU;
  • ZŁOŻENIA ZAPEWNIEŃ O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub w celu uzyskania zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa niezbędnych do zawarcia małżeństwa przed duchownym.

Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odbywać się będzie przy minimalnej liczbie osób niezbędnych do tej czynności tj.: osoby wstępujące w związek małżeński, dwoje świadków oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są poprzez przesłanie na adres wnioskodawcy – wyłącznie na wniosek złożony:

  • w drodze korespondencyjnej pocztą tradycyjną,
  • do urny w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7,
  • w formie elektronicznej przez e-PUAP.

Wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dostępne są w holu budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, lub do pobrania ze strony internetowej: bip.stalowawola.pl

Jednocześnie informuje się, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ZUS w ramach wykonywanych przez siebie czynności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego oraz zasiłku macierzyńskiego, będzie występował bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego o wydanie właściwego odpisu aktu stanu cywilnego, będzie to jednak możliwe pod warunkiem, jeśli we wniosku o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS tego odpisu aktu przez urząd stanu cywilnego.

Informacja o zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS zamieszczona została na stronie ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288

www.stalowawola.pl