Strona główna POWIATY mielecki Nowe trawniki kwiatowe i łąka kwietna w Parku na starym wysypisku odpadów...

Nowe trawniki kwiatowe i łąka kwietna w Parku na starym wysypisku odpadów komunalnych

W ramach realizowanej od kilku miesięcy inwestycji budowy parku na dawnym wysypisku śmieci Smoczka (wraz z terenami przyległych lasów) przy ulicy Powstańców Warszawy, dokonano częściowego odbioru kolejnego etapu prac polegającego na założeniu trawników parkowych z siewu (powierzchnia 11,4 ar) oraz łąki kwietnej (powierzchnia 1,46 ar)
na terenie płaskim wokół czaszy dawnego wysypiska.

Przedmiot zamówienia przewidywał wykonanie prac polegających na przygotowaniu gruntu (m.in. uporządkowaniu całej powierzchni przez przekopanie gruntu i usunięciu korzeni, kłączy chwastów pozostałych po usuniętych drzewach, krzewach, zlikwidowanie chwastów metodą chemiczną oraz ręczną, a także wykonanie odwodnienia, dowóz i rozplantowanie ziemi urodzajnej, niwelacja terenu) oraz  wysiew łąki kwietnej i trawników, a także prace pielęgnacyjne łąki i trawników do końca trwania umowy.

Wykonawca – firma „Kobud” z Grębowa dołożył wielu starań by osiągnąć jednolitą powierzchnię trawników, natomiast na pełny rozkwit świeżo zawiązanej łąki kwietnej trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Przez najbliższe miesiące wykonawca
ma za zadanie nadzorować i pielęgnować prawidłowy rozwój wykonanych założeń.

 

www.mielec.pl