Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Nowe pojazdy dla OSP z życzeniami w Dniu Strażaka

Nowe pojazdy dla OSP z życzeniami w Dniu Strażaka

Miejskie jednostki OSP z Mokrzyszowa, Sobowa i Wielowsi wzbogaciły się o nowe pojazdy. Te pozyskano dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta. Oficjalna prezentacja i przekazanie pojazdów odbyło się na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – Sobowie we wtorek, 4 maja, we wspomnienie patrona strażaków, św. Floriana, w Międzynarodowym Dniu Strażaka.

W uroczystym przekazaniu sprzętu strażakom z tarnobrzeskich jednostek OSP, którego gospodarzem był komendant miejski OSP Wojciech Zioło, udział wziął między innymi prezydent miasta Dariusz Bożek oraz prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Tarnobrzegu Edward Szlichta.

– Nawet najszczersze życzenia z okazji Dnia Strażaka, przede wszystkim bezpiecznej służby, na nic się zdają, gdy strażacy nie dysponują odpowiednim sprzętem. Nasi strażacy ochotnicy są już teraz znakomicie doposażeni. Sprzęt, jakim w tej chwili dysponują, pozwala im podejmować skuteczne działania gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo. Gdyby jednak była jeszcze jakaś potrzeba, jako samorząd będziemy starali się służyć wsparciem. Wiemy bowiem, że na tarnobrzeskich ochotników zawsze można liczyć, gdy trzeba nieść pomoc mieszkańcom miasta – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Do dzisiejszych życzeń strażacy otrzymali takie wspaniałe prezenty:

1. Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tarnobrzeg osiedle Mokrzyszów – Mitsubishi Fuso Canter z napędem 4×4. Koszt pojazdu z pełnym wyposażeniem i zestawem umundurowania bojowego to 439 900 zł (200 000 zł dofinansowanie z środków UE, 225 000 zł dotacja Miasta Tarnobrzega, pozostałe środki pozyskali strażacy między innymi z Nadleśnictwa w Nowej Dębie, grupy Siarkopol oraz firm działających na strefie przemysłowej). Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 1300 litrów i środek pianotwórczy 130 litrów. Środki gaśnicze są podawane przy wykorzystaniu agregatu wysokociśnieniowego, samochód jest w pełni wyposażony w sprzęt łączności, medyczny, oświetleniowy jak i podręczny sprzęt gaśniczy, burzący oraz armaturę. Pozyskany samochód zastąpił wysłużonego ponad 30-letniego Stara 244.

2. Pojazd kwatermistrzowski dla OSP Tarnobrzeg osiedle Sobów – Volkswagen Transporter T6 z napędem 4×4. Samochód był u strażaków-ochotników przez rok w użyczeniu i był wykorzystywany do transportu osób starszych i niepełnosprawnych do szczepień jak również służył do transportu środków niezbędnych do zwalczania COVID-19. Działania pokazały, że pojazd jest niezbędny w OSP dlatego miasto Tarnobrzeg zdecydowało się na wykup pojazdu od firmy VW za kwotę 62 000 zł (środki budżetowe Miasta Tarnobrzega). Pojazd został oznakowany jako uprzywilejowany, ma możliwość transportu osób niepełnosprawnych, został wyposażony w najazdy dla wózków inwalidzkich, posiada przedział ładunkowy, w którym można przewozić ładunki oraz hak do podpięcia przyczepki. Strażacy OSP miasta Tarnobrzega nie dysponowali do tej pory takim pojazdem, gdyż każdy z posiadanych samochodów pożarniczych jest zabudowany skrytkami na sprzęt i środki więc nie ma możliwości transportu osób czy też innych ładunków.

3. Quad z przyczepką dla OSP Tarnobrzeg osiedle Wielowieś – Polaris Sportsman Touring 570. Koszt pojazdu 65 000 zł (35 000 dotacja z MSWiA, 30 000 zł dofinansowanie Miasta Tarnobrzega), koszt przyczepki to 6 000 zł (5 000 zł środki MSWiA, 1 000 zł Miasto Tarnobrzeg). Pojazd wykorzystywany będzie do poszukiwań a także patroli wałów w trakcie przyboru wody czy też transportu worków w miejsca ewentualnych nieszczelności. To już drugi pojazd tego typu w naszych jednostkach. Quady są również wyposażone w pługi do odśnieżania chodników, więc przy bardzo intensywnych opadach śniegu, gdyby siły RDM były niewystarczające miasto może liczyć na wsparcie druhów.

Prezydent Tarnobrzega przekazał dodatkowo druhom z OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zestawy narzędzi i materiały niezbędne do działań przy usuwaniu skutków wichur i burz. Braki sprzętowe włodarz zauważył będąc świadkiem tegorocznych interwencji strażaków po wichurach, gdy uszkodzone zostały dachy na kilku budynkach w mieście.

– Nasze jednostki OSP w roku 2021 korzystały ze wsparcia z różnych źródeł na zakup sprzętu i umundurowania czy też wyposażenia związanego z działaniami COVID. Środki pochodziły m.in. z MSWiA, WFOŚIGW w Rzeszowie czy też pozyskane z odpisów 1 procenta podatku. Do wszystkich tych dotacji niezbędne było dofinansowanie z budżetu Miasta Tarnobrzega. Samorząd miasta docenił naszą aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych wspierając te działania dofinansowaniem z miejskiej kasy – mówi Wojciech Zioło, komendant miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

tarnobrzeg.pl