Strona główna POWIATY Nowe nisko emisyjne autobusy dla Sandomierza

Nowe nisko emisyjne autobusy dla Sandomierza

Umowę na zakup nowych autobusów nisko emisyjnych oraz modernizacja wraz z budową nowej infrastruktury przystankowej podpisali Andrzej Bętkowski marszałek województwa świętokrzyskiego przy kontrasygnacie Marka Jońcy członka zarządu województwa świętokrzyskiego i Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. Gmina Sandomierz pozyskała na ten cel z funduszy unijnych blisko 6,5 miliona złotych.

Projekt pod nazwą „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup nisko emisyjnego taboru autobusowego” przewiduje zakup 6 nowych autobusów nisko podłogowych wraz z wyposażeniem dodatkowym obejmującym m.in. kasowniki, system wizyjnej informacji pasażerskiej, klimatyzację, monitoring oraz automaty do zakupu biletów z płatnością gotówkową. W ramach przebudowy infrastruktury przystankowej przewidywana jest miedzy innymi budowa nowych zatok, wymiana nawierzchni peronów, zatok, wymiana wiat.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w sandomierskim Ratuszu 26 czerwca 2020 roku. Uczestniczyli w nim poseł Marek Kwitek, Andrzej Bętkowski marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Jońca członek zarządu województw świętokrzyskiego, Marcin Marzec burmistrz Sandomierza wraz z dr. Piotrem Sołtykiem prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Projekt zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności zbiorowego transportu publicznego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń z autobusów. Projektem objęta zostanie także reorganizacja kursów autobusowych. Wdrożenie nowego wariantu kursowania komunikacji miejskiej wraz ze zwiększeniem częstotliwości przejazdów pozwoli na zaspokojenie oczekiwań mieszkańców i zwiększenie zadowolenia z transportu miejskiego. Efekt ograniczenia emisji z komunikacji miejskiej w wyniku zakupu nisko emisyjnych autobusów będzie powiększony o redukcję emisji uzyskaną w wyniku uatrakcyjnienia przewozów i rezygnacji mieszkańców z indywidualnego transportu osobowego na rzecz przyjaznego transportu zbiorowego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie w Sandomierzu transportu miejskiego o niskiej emisji substancji szkodliwych, co będzie możliwe dzięki zakupowi nowego taboru autobusowego zapewniającego redukcję CO2 i innych substancji szkodliwych. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi nie tylko zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, ale również poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta w wyniku doposażenia autobusów w urządzenia zapewniające większy komfort przejazdów, wprowadzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a także reorganizacji komunikacji obejmującej głównie zmiany w częstotliwości poszczególnych linii.

 

www.sandomierz.pl