Strona główna POWIATY mielecki Nowa kadencja Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nowa kadencja Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 maja b.r. Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski złożył oficjalne podziękowania wszystkim członkom Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2022 oraz powołał do pracy w tej radzie nowych członków na III kadencję (2022-2025) w skład, której weszli:

– jako przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Andrzej Kobylarz – Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej,
 • Wirginiusz Królewicz – Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie,
 • Andrzej Lis – Polski Związek Głuchych koło Terenowe w Mielcu,
 • Anna Marek – Chorągiew Podkarpacka ZHP Hufiec Mielec,
 • Marek Zalotyński – Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne Orzeł Biały Strzelec,
 • Emilia Żola – Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu.

-jako przedstawiciele Rady Miejskiej w Mielcu:

 • Tomasz Róg
 • Józef Stala,
 • Robert Wójcik.

– jako przedstawiciele Prezydenta Miasta Mielca:

 • Adriana Miłoś,
 • Agata Ćwięka,
 • Ewa Gorazd.

Po ukonstytuowaniu się rady jej przewodniczącym został Marek Zalotyński, zastępcą –  Tomasz Róg, a sekretarzem – Ewa Gorazd. Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza środowiska pozarządowego.

mielec.pl