Strona główna POWIATY Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowej Dębie usytuowany jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (pok. 105 I p.) i jest czynny:

Poniedziałek w godz. od 11.30 do 15.30 – dyżur radcy prawnego
Środa w godz. od 11.30 do 15.30 – dyżur adwokata
Czwartek w godz. od 11.30 do 15.30 – dyżur adwokata

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje: osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 846 26 71 wew. 105.

W gminie Nowa Dęba udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów, którzy świadczą tę pomoc na podstawie umów zawartych z Powiatem Tarnobrzeskim.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
  3. sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

OR/BS
www.nowadeba.pl