Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się

Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się

Maksyma  Seneki Młodszego- rzymskiego  filozofa i poety- stanowi od kilkudziesięciu  lat główne przesłanie i efekt działalności dydaktyczno- wychowawczej  placówki wyjątkowej, kreatywnej, przyjaznej i bezpiecznej,  która od 70  lat istnieje na mapie tarnobrzeskiej oświaty – Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego.

Walory dzisiejszej szkoły, przez społeczność lokalną nazywaną „Rolnikiem”,  to harmonijne połączenie  poszanowania ducha tradycji z nowoczesnością. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy tworzący przyjazną, przepełnioną wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem atmosferę, która umożliwia kształtowanie rozmaitych sprawności, sprzyja rozwojowi osobowości, zachęca do samorealizacji, pomaga w wypracowaniu właściwych wzorców postępowania.

Renoma „Rolnika” to nie tylko doskonała baza dydaktyczna, obejmująca wyremontowany budynek na ulicy Jachowicza 4 oraz wysoki poziom nauczania ale  nade wszystko klimat i magia szkoły,  które sprawiają iż  jej mury opuszczają młodzi ludzie nauczeni życzliwości, empatii, mądrzy i mocni na duchu, którzy mają dobry start w dorosłe życie, świadomie kierują własną przyszłością.

ZS nr 2 to szkoła, która staje w opozycji do świata, który sprawia wrażenie materialnego, bezdusznego, pozbawionego wrażliwości na cierpienie innych, to placówka ucząca i przypominająca o tym, co w życiu najważniejsze, czyli o umiejętności pochylania się nad słabszymi od siebie i niesienia  pomocy, wsparcia potrzebującym.

Społeczność szkolna „ Rolnika” podejmuje wiele inicjatyw obywatelskich, charytatywnych, od lat udziela się w akcjach ogólnopolskich i lokalnych. Tylko w ciągu ostatnich dni młodzież uczestniczyła w miejskim happeningu poświęconym walce z zanieczyszczeniem środowiska i promowaniem zdrowego stylu życia, pomagała „braciom mniejszym”, zbierając karmę i ciepłe okrycia dla schroniska dla zwierząt w Machowie. Zaangażowała się również w ogólnopolskie przedsięwzięcie „Szlachetna paczka”, poprzez które pomogła starszej, schorowanej osobie,  pozyskując dla niej produkty żywnościowe, środki czystości i odzież. Uczniowie włączyli  się także w obchody „ Światowego Dnia Kredki” a zebrane  artykuły papiernicze: zeszyty, długopisy, ołówki, liczydła, bloki, ofiarowane  zostaną na rzecz Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Młodzi ludzie z „ Rolnika”  nie pozostają obojętni na potrzeby osób z bezpośredniego otoczenia. Zorganizowany z inicjatywy Dyrekcji, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego kiermasz świąteczny, w czasie którego można było kupić ciasto, ozdoby świąteczne, maskotki, wsparł  finansowo potrzebującego kolegę ze „ szkolnych murów”.

Wszystkie podejmowane przez nauczycieli i uczniów działania nie mają jedynie wymiaru materialnego niesionej pomocy. Nie chodzi tutaj o liczby, pieniądze ale o otwarte szeroko serca na potrzeby innych, o radość, którą sprawia fakt, że czyjeś życie stało się lepsze, piękniejsze, pełne nadziei na przyszłość.

Słowa Janusza Korczaka, mówiące, że „młodość jest szlachetna”, znajdują potwierdzenie w ogromnym zaangażowaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 we wszelkie dotychczas prowadzone akcje na rzecz budowania doskonalszego świata, bo nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się…

www.tarnobrzeg.pl