Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Najlepsi z najlepszych. Poznajmy tarnobrzeskich „Ośmiu Wspaniałych”!

Najlepsi z najlepszych. Poznajmy tarnobrzeskich „Ośmiu Wspaniałych”!

We wtorek, 10 marca kapituła konkursu wyłoniła najwspanialszych nastolatków spośród uczniów tarnobrzeskich szkół. – Wybrać tylko ośmiu, to było bardzo trudne zadanie. Mamy wspaniałą młodzież w mieście  – mówią zgodnie członkowie kapituły.

Emilia Roman, Patrycja Sędyka, Grzegorz Rawski, Mikołaj Duda, Jakub Dryś, Natalia Ura, Agata Bogacz, Konstancja Zuzanna Bulwa – tegoroczni zwycięzcy tarnobrzeskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Są wzorem dla swoich rówieśników. Nie tylko znakomicie się uczą, realizują swoje pasje, są niepowtarzalni, kreatywni, ale też dzielą się dobrem,  wykazują wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia. Są gotowi wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. Tacy są Wspaniali. A wybrać tylko ośmiu spośród wielu wspaniałych nastolatków, jak co roku, było bardzo trudno. W tym roku o zaszczytny tytuł starało się osiemnastu młodych uczniów tarnobrzeskich szkół: Emilia Roman oraz Jakub Dryś z I społecznego LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Miłosz Murek, Natalia Ura i Michał Kostępski z SP nr 4, Mikołaj Duda i Patrycja Sędyka z ZS nr 3, Konstancja Zuzanna Bulwa z Katolickiego LO im. św. Jana Pawła II, Jan Sroczyński z ZS Społecznych nr 2, Sara Assman – Publiczna SP im. św. Jana Pawła II, Marcelina Ciźla z SP nr 9, Karolina Witkowska, Otylia Wilk, Agata Bogacz, Julia Reszutek – LO im. Mikołaja Kopernika, Łucja Zych  i Grzegorz Rawski z SP nr 3 oraz Julia Kutyła z SP nr 11.

– Nie tylko wyłoniona ósemka, ale wszyscy jesteście wygranymi. Nie ma dziś przegranych. Wszyscy jesteście wspaniali. I mam nadzieję, że do końca życia będziecie pamiętali, co tak naprawdę w tym życiu jest ważne. Owszem, cieszą medale, nagrody, kwiaty, jakieś zaszczyty, godności, ale to drugi człowiek, drugi człowiek jest najważniejszy – gratulując młodym mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Ciężar wyboru najlepszych z najlepszych wzięła na siebie kapituła konkursu w składzie: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega Bożena Kapuściak, dominikanin ojciec Wojciech Skrok, przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański, radny tarnobrzeski  Adam Rębisz, przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Seniorów Józefa Biernacka, dyrektor SP 10 Paweł Paradowski, inicjatorka tarnobrzeskich edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych, wicedyrektorka SP 10 Bogusława Jasińska, dyrektor MOPR Liliana Lewińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Tomasz Krawczuk

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega, Bożena Kapuściak, która przewodniczyła kapitule konkursowej życzyła młodzieży wielu jeszcze okazji do działania. – Tym bardziej właśnie teraz, gdy zostaliście docenieni, musicie działać, mobilizować się, mobilizować rówieśników do działania, ale też musicie nauczyć się o tym mówić, chwalić się. A macie naprawdę czym, dokonujecie tak fantastycznych rzeczy, tak wiele dobra robicie, nauczcie się tym chwalić – apelowała do tarnobrzeskich Wspaniałych.

O trudnym wyborze ośmiu nastolatków, o fantastycznej tarnobrzeskiej młodzieży mówił o. Wojciech Krok. – W gąszczu dzisiejszych czasów warto wydobywać takie perły, jak ta grupka wyróżnionych młodych ludzi, ale tak naprawdę, jak cała ta osiemnastka. Spotkania z takimi młodymi są bardzo owocne, inspirują do działania. Nawet mnie samego, osobę już dorosłą, kapłana, który też stara się być aktywny społecznie. Oni dosłownie rozpalają swoją młodzieńczością i pasją. Wybór był bardzo trudny, bo każda z tych osiemnastu osób, które znalazły się w finale, mogłaby być w tej ósemce. Zaważyły niuanse. Każda z tych osiemnastu osób jest wyjątkowa. Zresztą w naszym mieście jest dużo fantastycznej młodzieży, wiem, bo pracuję z młodzieżą działającą w wolontariacie. Trzeba tylko promować tych wszystkich wspaniałych, którzy czynią dobro, trzeba ich pokazywać. Fantastycznie, że są takie konkursy, które to właśnie robią – mówił dominikanin.

***

Tegoroczni zwycięzcy konkursu „Ośmiu Wspaniałych”:  Emilia Roman, Patrycja Sędyka, Grzegorz Rawski, Mikołaj Duda, Jakub Dryś, Natalia Ura, Agata Bogacz, Konstancja Zuzanna Bulwa. Decyzją kapituły konkursowej w finale ogólnopolskim konkursu Tarnobrzeg reprezentował będzie Jakub Dryś.

Jakub ukończył I Społeczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnobrzegu z celującymi wynikami w nauce, a od roku szkolnego 2019/2020 jest uczniem pierwszej klasy w I Społecznym Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jakub jest zaangażowany w różne formy wolontariatu. Jest członkiem szkolnej grupy charytatywnej, brał czynny udział w inicjatywach takich jak np. paczka mikołajkowa dla podopiecznych Domu Dziecka w Skopaniu, czy też w promocji szkolnych talentów artystycznych w wydarzeniu, jakim jest „Wieczór Autorski – Biblioteka Hetmana”. Jakub jest człowiekiem bardzo przyjacielskim, serdecznym i uczynnym, zawsze gotowym nieść pomoc w sytuacjach, kiedy inni jej potrzebują. W klasie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego samorządu klasowego, a jego inicjatywy i zawsze bezinteresowne zaangażowanie w życie klasy pomagają budować poczucie klasowej wspólnoty. Co więcej, od bieżącego roku szkolnego Jakub jest członkiem szkolnego Samorządu Uczniowskiego, gdzie jest zaangażowany w wiele inicjatyw na rzecz całej społeczności uczniowskiej, takich jak dni tematyczne, imprezy okolicznościowe i wydarzenia szkolne.

Jakub jest również bardzo zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej, m. in. był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega w latach 2017-2019. W trakcie kadencji czynnie reprezentował interesy młodzieży w pracach samorządu lokalnego, a także brał udział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, proekologicznych i charytatywnych przygotowywanych przez Urząd Miasta. W trakcie działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Jakub dał się poznać również jako osoba żywo zainteresowana potrzebami społeczności lokalnej. Pozwoliło mu to aktywnie uczestniczyć w takich inicjatywach jak: działania na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu czy organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych w piłce ręcznej, siatkowej i koszykowej.

Jakub jest doskonałym przykładem na to jak swoje zainteresowania akademickie można przełożyć na praktyczne prospołeczne działanie. W roku szkolnym 2018/2019 był on słuchaczem wykładów organizowanych przez Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dziedziny psychologii społecznej. Wiedzę, którą zdobył w trakcie zajęć, wykorzystał przy przeprowadzeniu warsztatów w trakcie lekcji wychowawczej na temat pracy nad sobą i relacji międzyludzkich.

Pośród licznych zainteresowań Jakuba, dość wymienić dziedziny takie jak polityka, psychologia, nauki społeczne czy muzyka, jedną z jego niewątpliwych pasji jest sport. Jest on aktywnie zaangażowany w działalność klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg, czynnie wspierając rozwój klubu, współpracując z Zarządem przy organizacji imprez sportowych, promocji klubu oraz organizacji konferencji i szkoleń.

Pomimo swojego młodego wieku, Jakub wyróżnia się wysoką dojrzałością emocjonalną, wrażliwością społeczną, niezwykłą empatią oraz wysoką kulturą osobistą, a jego dotychczasowa działalność na polu społecznym wyróżnia go spośród jego rówieśników.

www.tarnobrzeg.pl