Strona główna POWIATY Nagrody Burmistrza Zaklikowa

Nagrody Burmistrza Zaklikowa

W piątek 26.06.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Zaklikowa. Wyróżnienie przyznawane jest za najwyższe wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia. „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zaklików” ma na celu docenienie ciężkiej pracy uczniów i zachęty do dalszego zdobywania wiedzy.

W ten sposób wyróżnionych zostało 7 uczniów i uczennic. Nagrody w roku szkolnym 2019/2020 przyznane zostały następującym uczniom:

  1. Gabrieli Janik – uczennicy klasy maturalnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie,
  2. Szymonowi Zmysłowskiemu – uczniowi klasy I Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie,
  3. Amelii Szyszka – uczennicy klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaklikowie,
  4. Martynie Rzepczyńskiej – uczennicy klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie,
  5. Zofii Pyć – uczennicy klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie,
  6. Marii Nowakowskiej – uczennicy klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowicach,
  7. Patrycji Tylus- uczennicy klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowicach.

Burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski złożył na ręce rodziców wyróżnionych uczniów listy gratulacyjne, doceniając ich wkład włożony w edukację oraz trud wychowawczy.

Podczas uroczystości wręczono również uczennicom klasy maturalnej Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla Natalii Toczyskiej oraz nagrodę za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla Gabrieli Janik.

Na zakończenie Burmistrz życzył wszystkim dalszych sukcesów w nauce oraz aby rozpoczynające się wakacje pozwoliły na wytchnienie od codziennych obowiązków. Wykonano także pamiątkowe fotografie.

 

www.zaklików.pl