Strona główna POWIATY Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Prezydent Miasta Stalowej Woli informuje, że w terminie do 31 marca 2022 r. odbywa się nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Stalowej Woli, do realizacji w 2022 r.

Gmina z własnych środków finansuje usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Jest to forma w zupełności bezpłatna dla mieszkańców i nie wymagająca rozliczeń. Wyłoniony przez urząd Wykonawca po wykonaniu demontażu rozlicza się w Gminą. Urząd Miasta będzie ubiegał się o przyznanie środków na likwidację wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski w powyższej sprawie trzeba kierować do urzędu. We wniosku należy podać adres, rodzaj wyrobu, powierzchnię dachu, kontakt telefoniczny.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska (pokój 5). Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej (poniżej).

wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych

stalowawola.pl