Strona główna POWIATY Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Stalowej Woli do realizacji w 2020r.

Prezydent Miasta Stalowej Woli informuje, że w terminie od 17 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Stalowej Woli, do realizacji w 2020 r.
Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów. Wnioski w powyższej sprawie należy kierować do Urzędu Miasta Stalowej Woli. We wniosku należy podać adres, rodzaj wyrobu, powierzchnię dachu, kontakt telefoniczny.
Wykonanie w/w prac będzie odbywało się  przez wyłonionego przez Urząd Wykonawcę.Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (pokój 4, ul. Wolności 9). Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej (https://bip.stalowawola.pl/?c=mdPoradnik-cmPokazTresc-1229-780).

www.stalowawola.pl