Strona główna POWIATY Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.).

Wnioski będą przyjmowane od dnia 20.04.2020 do dnia 03.05.2020

Szczegółowe informacje o formie wsparcia:  LINK

Wnioski należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegółowych informacji udzielają:

Iwona Domaradzka tel.  (15) 644-14-49 wewn.160
Agata Czerwińska-Basak tel. (15)644-14-49wewn.170

www.powiat.sandomierz.pl