Strona główna POWIATY „Mur, ale historia Wojska Polskiego”

„Mur, ale historia Wojska Polskiego”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3

Serdecznie zachęcamy do udziału w ww. inicjatywie.

tarnobrzeski.pl