Strona główna POWIATY mielecki Motoryzacyjna klasa patronacka

Motoryzacyjna klasa patronacka

Kolejne porozumienie partnerskie podpisał Powiat Mielecki z lokalnym przedsiębiorstwem, które wesprze rozwój oświaty zawodowej. Firma Bibmot podpisała umowę, na bazie której uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odbywać będą specjalistyczne praktyki zawodowe.

Współczesny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań. Bardzo często wiedza zdobyta na drodze edukacji szkolnej okazuje się niewystarczająca
w wykonywanym zawodzie. Objęcie patronatem przez Bibmot klasy kształcącej się
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, to przykład szerszej i bardziej efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem. Dzięki niej uczniowie zyskają specjalistyczną wiedzę, dodatkowe kompetencje i  umiejętności zawodowe przydatne w przemyśle motoryzacyjnym.

Porozumienie dotyczy uczniów z klas pierwszych, kształcących się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz kwalifikacji MOT.06. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Zdaniem Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego dalsze zacieśnianie współpracy szeroko rozumianego przemysłu i oświaty zawodowej jest korzystna dla obu stron.
– W przypadku tej umowy możemy śmiało powiedzieć, że na rynek pracy „wkroczą” w pełni wykwalifikowani młodzi ludzie doskonale przygotowani do zawodu. Ten nowatorski system praktyk przynosi już określone efekty na mieleckim rynku pracy – powiedział S. Lonczak. – Potwierdzeniem tego jest właśnie podpisana kolejna umowa, tym razem z przedstawicielem wiodącej marki na rynku światowym, jeśli idzie o nowe technologie w branży motoryzacyjnej – dodał.

W ramach podpisanego porozumienia firma Bibmot zadeklarowała włączenie się w proces dokształcania nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez organizację wizyt bilateralnych i studyjnych, a także organizację wykładów prowadzonych przez specjalistów firmy.
W ramach projektu pracownicy firmy Bibmot włączą się także w prowadzenie zajęć edukacyjnych, w szczególności zajęć praktycznych.

Swego rodzaju novum będzie ufundowanie stypendiów naukowych dla trzech najlepszych uczniów z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych i ścisłych (ostatnia klasa w cyklu kształcenia). Ponad to  absolwenci tego profilu szkolnego będą mieć pierwszeństwo podczas naboru nowych pracowników do firmy, z jednoczesnym zapewnieniem kontynuacji nauki na studiach zaocznych.

mp

www.powiat-mielecki.pl