Strona główna POWIATY Młodzi radni obradowali w Sandomierzu

Młodzi radni obradowali w Sandomierzu

VII sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza kadencji 2019 – 2021 odbyła się 30 czerwca 2020 roku w sandomierskim Ratuszu. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu quorum, powołaniu sekretarza i przyjęciu porządku obrad odbyło się wręczenie zaświadczenia Aleksandrze Nawodzińskiej  na radną Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Podczas kolejnej części sesji Marcin Marzec burmistrz Sandomierza zwrócił się do sandomierskich radnych, którzy kończą kadencję w Młodzieżowej Radzie Miasta ze względu na rozpoczęcie studiów poza Sandomierzem. Gospodarz miasta podziękował radnym za wkład w rozwój idei samorządności, kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych, obywatelskich, patriotycznych wśród młodego pokolenia i życzył pomyślności na nowej drodze nauki. Podczas obrad podjęto dodatkowo uchwałę w sprawie desygnowania przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji, którym został radny Konrad Ląd.

www.sandomierz.pl