Strona główna POWIATY mielecki Młodzi, aktywni i kompetentni

Młodzi, aktywni i kompetentni

Nie masz jeszcze ukończonych 30 lat? Jesteś bezrobotnym i chcesz podjąć zatrudnienie? Do takich osób ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób niepełnosprawnych skierowany jest program „Młodzi, aktywni i kompetentni” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo i będących w trudnej sytuacji materialnej, które zgłaszają zapotrzebowanie na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie i ukończeniu kursów zawodowych takie osoby będą mogły zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy.

Przewidywane są dwie ścieżki realizacji projektu – ścieżka stażowa (spotkania z doradcą zawodowym, bezpłatne kursy zawodowe i 5-cio miesięczne staże)  oraz ścieżka dotacyjna w której m.in. można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł. oraz wsparcie pomostowe przeznaczone na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności w wysokości 600 zł./12 miesięcy.

Program „Młodzi, aktywni i kompetentni” realizują w Mielcu firmy Emex i Falco. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 792 518 000 oraz mailowo pod adresem biuro@falco.mielec.pl. Biuro projektu mieści się przy ulicy Sienkiewicza 1 (pok.24). Strona internetowa – www.falco.mielec.pl.

www.mielec.pl