Strona główna POWIATY MiŚ pomaga już 5 lat!

MiŚ pomaga już 5 lat!

To już 5 lat, od kiedy Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” pomaga najmłodszym mieszkańcom z niepełnosprawnościami. Punkt obchodził jubileusz w środę, 13 października w swojej nowej siedzibie, przy ulicy Długiej.

Dzieci przygotowały dla swoich gości pokaz artystyczny. Uroczystym występom przyglądali się Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, dr Ewa Kondek – zastępca Burmistrza, Józef Żółciak – starosta staszowski, Leszek Guzal – wicestarosta, Paweł Krakowiak – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także przyjaciele przedszkola i rodzice podopiecznych. Wszyscy zebrani złożyli przedstawicielom placówki najserdeczniejsze życzenia. Burmistrz Leszek Kopeć i zastępca Burmistrza, dr Ewa Kondek, złożyli na ręce dyrekcji i zarządu stowarzyszenia kwiaty oraz list gratulacyjny, a dzieciom wręczyli słodkie upominki.

– W dniu Waszego jubileuszu pragnę złożyć dla Was gorące podziękowania za aktywną działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, a także za wyrównywanie ich szans w codziennym życiu – powiedział Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. – Z okazji 5-lecia życzę Wam wszystkim przede wszystkim zdrowia, które jest wartością nadrzędną. Przyjmijcie również życzenia realizacji wszystkich zamierzonych planów i spełnienia najskrytszych marzeń – dodał Włodarz.

Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia „My i Świat” to wyjątkowe miejsce, które powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Działa prężnie od 1 września 2016 roku. Przedszkole przyjmuje niewielką ilość dzieci, by mieć pewność, że ich potrzeby i możliwości będą traktowane indywidualnie. Głównym celem punktu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, a także realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.


Materiał ukazał się w ramach działań wzmacniających potencjał NGO w środowisku objętym projektem.  Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA Z NGO jest realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA i został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
Strona internetowa projektu: www.rozwinskrzydla.eu