Strona główna POWIATY Mikołajkowy konkurs na eko-choinkę

Mikołajkowy konkurs na eko-choinkę

Organizator: Urząd Miejski w Sandomierzu

Termin zgłoszenia:do 26 listopada 2019r.

Cele konkursu:

  • Zachęcenie dzieci z sandomierskich przedszkoli i szkół do kontynuowania i upowszechniania tradycji wykonywania ozdób świątecznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
  • Rozwijanie uzdolnień rękodzielniczych wśród uczestników konkursu;
  • Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców poznawaniem nowych technik wykonywania ozdób świątecznych;
  • Kultywowanie i promocja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

R E G U L A M I N

1.Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych i uczniów klas I-III.

2.Przedmiotem konkursu jest stworzenie najpiękniejszej EKO-CHOINKI.

3.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • Grupy przedszkolne
  • Uczniowie indywidualni z klas I-III

4.Uczestnicy konkursu wykonają eko-ozdoby rękodzielnicze i przystrajają nimi choinkę.

Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w jednej z dwóch kategorii konkursowych.

5.Ozdoby mogą być wykonane z eko-materiału, w dowolnej technice.

6. Przystrojone drzewko należy dostarczyć 1grudnia do godz. 11.00 na rynek Starego Miasta. Dopuszcza się przyniesienie drzewka oraz ozdób zapakowanych w pudełku i przystrojenie drzewka na miejscu. Ozdoby zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie podczas miejskich Mikołajków 1 grudnia 2019r.

7.Termin zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 15.30. na adres mailowy: ewelina.ura@um.sandomierz.pl 

8.Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w wyniku głosowania przeprowadzonego podczas imprezy mikołajkowej w dniu 1 grudnia 2019 na rynku Starego Miasta. Zagłosować może każdy, w godz. 12.00-14.00.

9. Organizator przyzna nagrody w każdej kategorii.

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród nastąpi o godz. 15.00.1 grudnia 2019 r.

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko dziecka) przez Urząd Miejski na potrzeby konkursu oraz jego promocji.

11. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

www.sandomierz.pl