Strona główna POWIATY mielecki Mielecko-Portugalska wymiana doświadczeń

Mielecko-Portugalska wymiana doświadczeń

W dniach 23-27 maja sześcioosobowa delegacja pracowników Urzędu Miejskiego przebywała w naszym mieście partnerskim Vila Nova de Poiares w Portugalii w ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus +.

Podstawowymi założeniami projektu pn. Digital&Dematerialization Municipalities jest zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników samorządowych, ograniczenie tzw. śladu środowiskowego w urzędach oraz nawiązanie współpracy zagranicznej w tym zakresie.

W ramach działań projektowych planowane jest między innymi przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników urzędu  mających na celu zwiększenie umiejętności obsługi podstawowych programów i pakietów biurowych, przeprowadzenie badań w zakresie kompetencji cyfrowych pracowników urzędu oraz wizyty studyjne partnerów projektu w celu wymiany doświadczeń.

W trackie pierwszego spotkania w Portugalii uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem procesu obiegu dokumentów oraz obsługą mieszkańców w Urzędzie Gminy w Vila Nova de Poiares. Pracownicy naszego urzędu wzięli ponadto udział w wykładach prowadzonych w języku angielskim na temat cyfryzacji urzędów, ochrony danych osobowych w procesie cyfryzacji oraz sposobów ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek.

Delegacja zwiedzała również obiekty samorządowej spółki AIRC powołanej do tworzenia oprogramowania dla urzędów gmin w Portugalii. W programie pobytu gospodarze zaproponowali także zwiedzanie miasta Coimbra, w którym znajduje się najstarszy portugalski uniwersytet i szósty najstarszy w Europie. Podsumowując, międzynarodowe spotkanie zaowocowało wymianą cennych doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w obszarze cyfryzacji i usług online świadczonych przez samorządy.

Partnerem projektu pn. Digital&Dematerialization Municipalities, oprócz Mielca i Vila Nova de Poiares, jest także łotewskie miasto Lipawa. Kolejne spotkania w ramach projektu odbędą się jeszcze w tym roku w Lipawie, a następne w Mielcu.

Warto nadmienić, że realizowany obecnie projekt, nie jest pierwszym finansowanym ze środków UE z udziałem naszych miast partnerskich. W ubiegłym roku dwie absolwentki V LO w Mielcu przybywały na pięciomiesięcznym wolontariacie w Vila Nova de Poiares w ramach projektu pn. Volunteer in Poiares, natomiast w lipcu br. kończy się dwuletni projekt pn. Sport Nature 3.0, w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń o charakterze sportowym i edukacyjnym.

Dziękujemy naszemu miastu partnerskiemu Vila Nova de Poiares w Portugalii za aktywną współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańców naszego miasta zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego zrealizowanego przez urząd gminy Vila Nova de Poiares oraz do odwiedzenia słonecznej Portugalii.

mielec.pl