Strona główna POWIATY mielecki Mielecki Słownik Katyński

Mielecki Słownik Katyński

Mija właśnie 80 lat, gdy Sowieci postanowili dokonać ludobójstwa na polskich jeńcach – internowanych oficerach policjantach, urzędnikach, sędziach, inżynierach, artystach, lekarzach – obrońcach ojczyzny. Ich służba państwu polskiemu zakończyła się katyńskim” strzałem w tył głowy. Dziś spoczywaj pomordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i w innych jeszcze miejscach, do dziś nieujawnionych. Zginęli, gdyż mordując ich chcieli zabić Polskę. Zbrodnię ukrywano przed Polakami i przed światem przez trzy długie wojenne lata. W kwietniu 1943 r. Niemcy ogłosili o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w lesie katyńskim.

Wśród ofiar zamordowanych przez NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 było także 93 mielczan, oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej i służby więziennej, bankowości, sądownictwa, administracji samorządowej, związanych z Mielcem i ziemią mielecką. To właśnie o nich, o ich losach opowiada autor książki – Jerzy Skrzypczak, dr historii i dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Określenia: mielecka lista katyńska” czy „mielecki słownik katyński” są skrótem myślowym, obejmującym tych wszystkich, którzy związani byli z regionem (powiatem) mieleckim poprzez służbę i pracę na tym terenie, bądź stąd się wywodzili, ale pracowali i służyli w innych częściach kraju.

Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki podjął decyzję o wsparciu finansowym dla mieleckiego Muzeum, dzięki czemu możliwe było wydanie Słownika Katyńskiego. Jego zdaniem to bardzo cenna inicjatywa, dzięki której losy tych ludzi nie zostaną zapomniane.

Wśród nich 50 to oficerowie WP a 34 to funkcjonariusze PP. Po dwóch jest ze służby więziennej i z Żandarmerii Wojskowej. 30 oficerów przebywało w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku, 22 w Starobielsku, a 6 znalazło się na ukraińskiej liście katyńskiej. 23 było oficerami zawodowymi WP, zaś 32 oficerami rezerwy WP. Pośród oficerów zawodowych 4. było starszych wiekiem i znajdowali się już w stanie spoczynku, choć nadal aktywnie uczestniczyli w życiu wojskowo-zawodowym.

 

www.powiat-mielecki.pl