Strona główna POWIATY mielecki Mielecki projekt w gronie najlepszych

Mielecki projekt w gronie najlepszych

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Jak skutecznie pomagać”.

Konferencję zorganizowano w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020. Z uwagi na to, iż realizowany w Mielcu projekt „Migiem po…moc” znalazł się w gronie najlepszych nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwięka została zaproszona do przedstawienia uczestnikom konferencji działań podejmowanych w naszym mieście.

www.mielec.pl