Strona główna POWIATY Miejsce integracji w Ślęzakach zyska nowe urządzenia

Miejsce integracji w Ślęzakach zyska nowe urządzenia

Rusza kolejny etap Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Gmina Baranów Sandomierski znalazła się na liście 71 gmin, które  skorzystają z dofinansowania ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw”- etap drugi. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla zakwalifikowanych gmin na kwotę: 704 826,00 zł.

W ramach zadania przewidziany jest montaż trzech urządzeń w Ślęzakach tj. karuzela, huśtawka ważka oraz zestaw zabawowy. Dodatkowo zamontowana zostanie dwustronna lampa solarna. Całkowita wartość inwestycji oszacowana jest na 21 000 zł, natomiast termin jej wykonania określony jest do końca września bieżącego roku.

Jest to kolejny etap programu, który rozpoczął się w 2017 roku kiedy uporządkowano i zagospodarowano teren przy oczku wodnym na działce nr ewid. 698/5 obok Sklepu GS SCH w Ślęzakach. Wykonano ogrodzenie, zamontowano ławki parkowe oraz drewniany pomost na grobli przy stawie. W 2018 roku wzbogacono utworzone rok wcześniej miejsce w urządzenia siłowni zewnętrznej, dodatkowe ławki oraz palenisko.
W ramach zadania powstało miejsce pamięci o miejscowości Ślęzaki, w którym zamontowano 4 dwustronne tablice pamiątkowe, prezentujące historię miejscowości, jej walory turystyczne, najważniejsze zabytki oraz informacje o jej wybitnych mieszkańcach. Wokół pomostu, który powstał w ramach I etapu zamontowano barierkę, wykonano dodatkowe dojście dla pieszych, a nad głównym wejściem zamontowano bramę wjazdową.

W 2019 roku dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 udało się doposażyć miejsce integracji i aktywizacji społecznej
w urządzenia placu zabaw- huśtawka, piaskownica oraz obiekty małej architektury tj.: ławki parkowe i lampy solarne.

 

www.baranowsandomierski.pl