Strona główna POWIATY Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 r.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 r.

Dla niemal połowy mieszkańców ziemi, rośliny stanowią główne źródło dochodów. Prawie każdy kraj prowadzi obrót handlowy roślinami i produktami roślinnymi wzbogacając się i wspierając rozwój gospodarczy.

  • Rosnące zagrożenie zdrowia roślin, wywołane przez:
  • niszczycielski wpływ szkodników i organizmów chorobotwórczych roślin na uprawy rolne, lasy i inne zasoby naturalne, a przez to na bezpieczeństwo żywności i środowisko,
  • gwałtowny wzrost zagrożenia wprowadzenia organizmów szkodliwych na nowe terytoria, poprzez intensywny wzrost międzynarodowego obrotu towarami roślinnymi i postępujące zmiany klimatyczne,
  • przeznaczanie w poszczególnych krajach i na całym świecie niewystarczających środków na rozwiązywanie problemów zdrowia roślin
  • spowodowało konieczność podjęcia wielorakich działań, zmierzających do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://rokroslin.pl

www.loniow.pl