Strona główna POWIATY mielecki Miasto Mielec ma plan dystrybucji jodku potasu

Miasto Mielec ma plan dystrybucji jodku potasu

W związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 213/22 Wojewody Podkarpackiego w sprawie sposobu przechowywania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w województwie podkarpackim, w Biurze Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu opracowano plan dystrybucji tabletek jodowych na terenie miasta.

Wyznaczono 30 miejsc wydawania tabletek jodowych. Lokalizacja tych miejsc związana jest ściśle z usytuowaniem lokali wyborczych na terenie miasta. Plan określa sposób przechowywania, dystrybucji do lokali i miejsca wydawania tabletek.

Należy pamiętać o tym, że działania związane z dystrybucją jodku potasu są realizowane w ramach standardowej procedury, przewidzianej w przepisach prawa i stosowanej na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Przekazanie i dystrybucja do odbiorcy końcowego, czyli do mieszkańców regionu, będą mogły nastąpić dopiero po stosownym  komunikacie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób poniżej 60 roku życia. Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

W październiku i listopadzie odbyły się spotkania i szkolenie z przedstawicielami obiektów w których będą wydawane preparaty jodowe. Urząd Miejski w Mielcu jest w pełni przygotowany do wydawania tabletek dla mieszkańców naszego miasta.

mielec.pl