Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Miasto kupi tablety dla uczniów

Miasto kupi tablety dla uczniów

Dokładnie 141 tabletów, które wypożyczone zostaną tarnobrzeskim uczniom na potrzeby zdalnej nauki, zakupi magistrat. Do Tarnobrzega trafi też 40 laptopów z programu “Polska Cyfrowa”.

– Coraz mniej realny wydaje się szybki powrót uczniów do szkół. Plan odmrażania gospodarki zaprezentowany przez rząd przewiduje dopiero w trzecim etapie, który nie wiadomo kiedy nastąpi, uruchomienie ale żłobków, przedszkoli i zajęć opiekuńczych w klasach I-III. Tymczasem, coraz bliżej koniec roku szkolnego, a wciąż wielu naszych uczniów nie może w pełni realizować podstawy programowej. Powód? Brak odpowiedniego sprzętu. Jak wynika z danych zebranych przez  dyrektorów szkół podstawowych i średnich wynika, że samych laptopów, bądź tabletów potrzeba ponad 400 –  mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Przed kilkoma dniami prezydent wystosował apel – prośbę do firm, instytucji oraz osób prywatnych o przekazywanie używanego, ale sprawnego sprzętu komputerowego, bądź nowego, ale niepotrzebnego na potrzeby tarnobrzeskich szkół. Sprzęt miałby być wypożyczony na czas zdalnego nauczania uczniom, którzy do dziś takowego nie posiadają. – Kilka osób na mój apel odpowiedziało, za co serdecznie dziękuję. Także rodzice, którzy mogli, zadbali o doposażenie swoich dzieci w odpowiednie sprzęty, do tego szkoły tymczasowo przekazały uczniom sprzęty ze szkolnych pracowni. Jestem też tuż po podpisaniu umowy na grant w wysokości 100 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła” finansowanego z EFRR. Dzięki temu, że działaliśmy błyskawicznie, na co pozwalał program, i wraz ze złożeniem wniosku o grant wszczęliśmy procedury zakupowe, dosyć szybko powinniśmy mieć do rozdysponowania 40 laptopów. To jednak wciąż nie zaspokoi wszystkich edukacyjnych potrzeb. Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do edukacji publicznej, nie mogliśmy więc w tej sytuacji pozostać bezczynni. Zdecydowałem o zakupie brakujących 141 tabletów dla tarnobrzeskich szkół, które zostaną wypożyczone uczniom. Przeznaczymy na ten cel około 100 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej – dodaje prezydent Bożek.

Grant przyznano Gminie Tarnobrzeg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   na   lata   2014-2020   Osi   Priorytetowej   nr   1.   ,,Powszechny  dostęp   do   szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

www.tarnobrzeg.pl