Strona główna POWIATY Miasto i Gmina Połaniec dba o prawidłowe funkcjonowanie placów targowych

Miasto i Gmina Połaniec dba o prawidłowe funkcjonowanie placów targowych

Miasto i Gmina Połaniec zakończyła postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Obsługa placu targowego przy ul. Stefana Czarnieckiego i ul. Krakowskiej w Połańcu”.
Celem tego zadania jest przede wszystkim dbanie o prawidłowe funkcjonowanie obu targowisk, utrzymywanie ich w należytej czystości, zapewnienie należytego ładu,  porządku i bezpieczeństwa zarówno sprzedającym jak i kupującym.
Place targowe to nieodłączny element polskich miast, dlatego wszystkie działania podejmowane przez gminę w celu dbania o nasze targowiska wpływają na ich wygląd i stan techniczny,ale także na możliwość korzystania z nich przez cały rok.
Ofertę w w/w postępowaniu złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu.
Termin realizacji zamówienia określony został od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.
www.portal.polaniec.pl