Strona główna POWIATY Maseczki od harcerzy

Maseczki od harcerzy

Staszowscy harcerze włączyli się w walkę z epidemią. Druhowie z Hufca ZHP im. Tadeusza Kościuszki uszyli już kilkaset maseczek ochronnych, które otrzymały instytucje publiczne, w tym między innymi: strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Klub Abstynenta „Strumyk”.

W minionym tygodniu, za pośrednictwem burmistrza Staszowa, około sto pięćdziesiąt maseczek, zostało przekazanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w naszym mieście.
Większość maseczek tego samego dnia pracownicy socjalni dostarczyli klientom korzystającym z usług OPS-u. Dowieziono je również osobom potrzebującym, zamieszkującym na terenach wiejskich.
Część maseczek pozostawiono w siedzibie Ośrodka, przeznaczone są dla rodzin z dziećmi, które korzystają z usług asystentów.
Jak wyraził się burmistrz Staszowa Leszek Kopeć – Dziękuję i gratuluję harcerzom za podjęcie tej ciekawej inicjatywy, która pozwala im zdobyć nie tylko nowe umiejętności, ale również potwierdza, że zawsze można na nich liczyć.
W miarę postępu prac, kolejne maseczki będą przekazywane zgłaszającym zapotrzebowanie.

www.staszow.pl