Strona główna POWIATY Marszałek z wizytą w Staszowie

Marszałek z wizytą w Staszowie

25 marca na zaproszenie burmistrza Leszka Kopcia w Staszowie gościł Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski. W spotkaniu udział wzięli także dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza oraz Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie rozmawiano przede wszystkim na temat dalszej współpracy staszowskiego samorządu z Województwem Świętokrzyskim. Dyskutowano na temat wizji rozwoju gminy Staszów oraz o możliwości realizacji jej priorytetowych planów. Jednym z podejmowanych tematów podczas spotkania władz Staszowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego była budowa multimodalnego portu przeładunkowego w miejscowości Grzybów. Jak podkreślał burmistrz Leszek Kopeć w rozmowie z Andrzejem Bętkowskim, to niezwykle istotna inwestycja dla naszego regionu.

Burmistrz Leszek Kopeć w trakcie spotkania omówił kwestie związane zarówno z inwestycjami już zrealizowanymi w gminie Staszów, jak i tymi, które są w trakcie realizacji, a finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Województwa Świętokrzyskiego. Włodarz miasta przedstawił Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiego plany oraz zamierzenia samorządu staszowskiego w perspektywie finansowej Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Samorządowcy dyskutowali także o współpracy gminy Staszów, których celem jest rozwój i promocja województwa świętokrzyskiego.

Po spotkaniu w urzędzie Marszałek Bętkowski wraz z dyrektorem Jackiem Sułkiem został zaproszony przez włodarzy miasta do odwiedzenia miejsc i obiektów w gminie Staszów, na modernizację których pozyskane zostały środki zewnętrzne. Podczas swojej wizyty w gminie Staszów Andrzej Bętkowski odwiedził między innymi Pałac Kołłątajów w Wiśniowej, gdzie dobiegają końca prace IV etapu renowacji budynku. I etap rozpoczął się w 2018 roku, a był on możliwy dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Burmistrz Leszek Kopeć w trakcie zwiedzania budynku zrelacjonował Marszałkowi przebieg remontu oraz plany związane z dostosowaniem Pałacu do pełnienia funkcji turystycznych i kulturalnych. Kolejnym punktem wizyty był kościół pw. Przemienienia Pańskiego i Ducha Świętego w Wiśniowej, gdzie złożone jest serce Hugona Kołłątaja. O świątyni i jej historii opowiedział proboszcz parafii, ks. kan. Krzysztof Barański. Podczas wizyty na Golejowie Marszałek Andrzej Bętkowski przyjrzał się zmodernizowanemu w zeszłym roku kompleksowi leśnych jezior. Burmistrz przedstawił plany drugiego etapu rewitalizacji golejowskiej perełki, zaznaczając, że obecnie trwa opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego renowacji Golejowa. Marszałek odwiedził również tereny inwestycyjne należące do staszowskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice (strefa „A”) w Grzybowie, a także tereny przeznaczone pod budowę portu przeładunkowego oraz tereny strefy „B” w Grzybowie. Tutaj włodarz miasta omówił plany dotyczące budowy multimodalnego portu przeładunkowego. Na zakończenie wizyty Marszałek Andrzej Bętkowski zwiedził zespół pałacowo-parkowy w Kurozwękach, gdzie trwają prace renowacyjne pałacu. Po posiadłości gości oprowadził właściciel obiektu Michał Popiel de Boisgelin, opowiadając o przebiegu prac remontowych, które mają przywrócić obiekt do dawnej świetności.

staszow.pl