Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Mamy blisko 12 mln zł dofinansowania na budowę obwodnicy!

Mamy blisko 12 mln zł dofinansowania na budowę obwodnicy!

Miasto się wystarało, rząd się przychylił. Mamy blisko 12 mln zł dofinansowania na budowę obwodnicy!

Blisko 12 milionów złotych dofinansowania otrzymał Tarnobrzeg na budowę obwodnicy. Oficjalną informację dotyczącą podziału pieniędzy z rezerwy subwencji ogólnej przekazali osobiście szefowie resortu infrastruktury oraz marszałek województwa podkarpackiego.

To już pewne, starania prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka zostały zwieńczone sukcesem. Tarnobrzeg otrzyma blisko 12 milionów złotych dotacji z rezerwy subwencji ogólnej na budowaną właśnie obwodnicę. Osobiście dobrą wiadomość dla Tarnobrzega przekazali podczas sobotniej wizyty w tym mieście szefowie resortu infrastruktury – minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
Rezerwa subwencji ogólnej to coroczny mechanizm rządowy wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Wśród miast na prawach powiatu ze wsparcia skorzysta też Tarnobrzeg, z olbrzymią, bo wynoszącą aż 11 milionów 800 tysięcy złotych kwotą dofinansowania.  – To wynik naszej ciężkiej, codziennej pracy, tej której nie widać, która nie dzieje się w blasku fleszy, nie mam bowiem w zwyczaju na wyrost chwalić się każdym wyjazdem do Warszawy, każdą rozmową przeprowadzoną w jakiejś istotnej dla miasta sprawie, każdym wnioskiem przygotowanym przez urzędników, a czekającym dopiero na ocenę – mówi Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega. Pozyskane dofinansowanie na budowę obwodnicy znacznie odciąży budżet Tarnobrzega.

Podczas sobotniej konferencji prasowej prezydent Dariusz Bożek podziękował ministrowi Adamczykowi, wiceministrowi Weberowi oraz marszałkowi Ortylowi, za ujęcie Tarnobrzega w planach tegorocznego podziału subwencji. Ważne dla Tarnobrzega decyzje zapadały bowiem jeszcze jesienią ubiegłego roku. Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z zapisem ustawowym oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi z przedstawicielami samorządów, jeszcze w październiku 2020 r. przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

– W tym roku na drogi samorządowe przeznaczamy cztery miliardy złotych, licząc rezerwę i rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale w różnych programach samorządy otrzymują łącznie sześć miliardów. Trzeba wskazać jeszcze na jedno – mówił dziś w Tarnobrzegu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Budujemy spójny ruszt drogowy, komunikacyjny w naszym kraju, aby można było do obwodnicy Tarnobrzega dotrzeć bezpiecznie z każdego zakątka Europy. Aby przekraczając polską granicę czuć się bezpiecznie na nowoczesnych, polskich drogach.

– Wiem, że głównym źródłem finansowym, które wspiera budowę obwodnicy Tarnobrzega są środki desygnowane przez marszałka województwa podkarpackiego, ale wiem też, że miasto szukało innego źródła, aby odciążyć swój budżet. Tym bardziej jest mi miło zakomunikować, że prawie 12 milionów do budowy obwodnicy dołoży polski rząd – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Chcemy wspierać te inwestycje drogowe, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju transportowego, rozwoju komunikacyjnego. Niewątpliwie obwodnica Tarnobrzega takie znaczenie ma, ponieważ będzie ułatwiać komunikację na relacji Tarnobrzeg – Sandomierz, na relacji Tarnobrzeg – Mielec, ale również na relacji Grębów czy Stalowa Wola, Mielec czy Stalowa Wola – Sandomierz.

– Warto spojrzeć na inwestycję budowa obwodnicy Tarnobrzega w pewnych skojarzeniach – stwierdził marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. – Wszyscy lubimy, my samorządowcy, kiedy mamy do czynienia z takim montażem finansowym. A ten montaż się tu pięknie jawi, bo są środki budżetu miasta, środki województwa, środki z budżetu państwa i wreszcie są środki Unii Europejskiej – zaznaczył w Tarnobrzegu marszałek Ortyl.
Budowa obwodnicy Tarnobrzega to łączny koszt 49 milionów złotych.

www.tarnobrzeg.pl