Strona główna POWIATY LXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

LXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu 30 marca odbyła się LXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni podczas obrad podjęli pięć uchwał.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej w Staszowie wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035. Zwiększono dochody w dziale administracja publiczna, między innymi w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 763 920,00 złotych oraz projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” w kwocie 192 000,00 zł.

Radni Rady Miejskiej głosowali ponadto w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/525/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 1 marca 2022 roku, w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania. Konieczność zmiany podyktowana była błędnym wpisaniem w uchwale „garaż nr 109”, zamiast „garaż nr 104”. Podczas obrad uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Staszów na lata 2022-2025. Radni wyrazili również zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów. Będzie ona realizowana na liniach komunikacyjnych określonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w ogłoszeniu o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z 29 października 2021 roku – na liniach komunikacyjnych: Staszów – Lenartowice – Staszów (przez Ziemblice, Krzywołęcz) oraz Staszów – Wiązownica-Kolonia – Staszów (przez Wolę Wiśniowską).

staszow.pl