Strona główna POWIATY Lokalna Diagnoza w Zakresie Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Mieszkańców Miasta Stalowej Woli

Lokalna Diagnoza w Zakresie Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Mieszkańców Miasta Stalowej Woli

Lokalna Diagnoza w Zakresie Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Mieszkańców Miasta Stalowa Wola ma na celu określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta, co w konsekwencji pozwoli na zdefiniowanie lokalnych działań związanych z ochroną zdrowia. Sporządzenie Diagnozy możliwe było dzięki szczegółowej analizie aktualnej sytuacji epidemiologicznej i demograficznej miasta, a także określeniu zasobów w zakresie lokalnego potencjału ochrony zdrowia.

Poniżej znajduje się link, pod którym można pobrać dokument:
Dokument do pobrania

www.stalowawola.pl