Strona główna POWIATY Lepsza nawierzchnia i chodnik

Lepsza nawierzchnia i chodnik

Kosztował niemal milion złotych i ma prawie kilometr. Fragment drogi powiatowej łączącej Kawęczyn ze Skowierzynem we Wrzawach został przebudowany i oddany do użytku. Zyskał nie tylko lepszą nawierzchnię, ale też długo wyczekiwany chodnik.

– Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Wrzaw – mówił starosta Jerzy Sudoł. – Szczególnie niebezpieczny był w tym miejscu brak chodnika. Teraz już jest i to prawie na całej długości.

Inwestycja została oddana do użytku na początku tego tygodnia.  Odebrali ją przedstawiciele władz powiatu i gminy Gorzyce, na czele ze starostą tarnobrzeskim Jerzym Sudołem i wójtem Leszkiem Surdym.

Drogę można było odnowić dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, który wspomógł inwestycję kwotą prawie 795 tys. zł. Sto tysięcy dołożyła gmina Gorzyce.

Z udziałem dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano  zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R  Kawęczyn – Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km   0+179 – 1+174.

W ramach zadania przebudowano 995 m  drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej nawierzchnie bitumicznej. ,wybudowanie 2103 m2chodnika i zjazdów z kostki brukowej  ,przebudowano odwodnienie drogi , urządzono pobocza, wykonano oznakowanie drogi.

Wartość poniesionych nakładów – 993 559,33 zł w tym dofinansowanie Funduszu – 794 840,00 zł., dotacja Gminy Gorzyce – 100 000.00 zł.

www.tarnobrzeski.pl